Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Αγγέλους φέρει της αιθούσης η οροφή
κι όσοι υποκλίθηκαν γλεντούν ευτυχισμένοι,
μα η αλήθεια σου τρυπάει σαν καρφί:
»Εγώ είμαι γι’ άλλες Κυριακές προορισμένη… Σαρλότ Μιού