Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

ΙσορροπίαΗ φιλοσοφημένη ισορροπία του ανισόρροπου κόσμου