Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

78

Κρίμα που δεν ζωγραφίζουμε με τα μάτια μας. Τόσο πολλά χάνονται στον μακρύ δρόμο από τα μάτια, μέσω το χέρι στην παλάμη
Λέσσιγκ Ε.
77