Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

72



71



Aντικρίσαμε τη ζωή που φλέγοταν από επιθυμία να ενωθεί με τους χυμούς που στράγγιζαν από την μυλόπετρα που τσάκιζε τους μικρούς και αδύνατους..