Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

7271Aντικρίσαμε τη ζωή που φλέγοταν από επιθυμία να ενωθεί με τους χυμούς που στράγγιζαν από την μυλόπετρα που τσάκιζε τους μικρούς και αδύνατους..