Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

6362

61

Ποιά σκέψη, ξεχωριστή και δυσκολοείπωτη ξυπνάει μέσα μας και μπορεί να διαβεί τους ατραπούς της ερήμου;
Ποιό σκοτεινό μονοπάτι, μπορούμε να διαχίσουμε γιά να φτάσουμε στο φωτεινό το δρόμο του πραγματικού προορισμού;
Ι.Σ.Κόκνι